آشنایی با BPA و خطرات آن

آشنایی با BPA و خطرات استفاده از BPA در ظروف پلاستیکی

قطعا هنگام خرید ظروف پلاستیکی با عبارت  BPA-free مواجه شده اید و از خودتان پرسیده اید که BPA چیست و چرا برای یک ظرف پلاستیکی نداشتن آن ...

ادامه مطلب